همکاری با ما


همکاری با شرکت های هواپیمایی

برای مدیریت و نظارت بر فرآیند آموزشی و کاهش چشمگیر هزینه های آموزشی به ما بپیوندید.

ثبت نام

همکاری با اساتید

برای همکاری با مرکز آموزش هوایی فخر و یا استفاده از امکانات آموزشی همین حالا ثبت نام کنید.

ثبت نام

همکاری با مراکز آموزشی هوانوردی

جهت مشارکت در آموزش، استفاده از اتوماسیون مدیریت و نظارت آموزشی و یا استفاده از امکانات آنلاین ثبت نام کنید.

ثبت نام


Theme : ParsDle
2020 © کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت دانش پرواز فخر است.
انصراف